Thursday, September 4, 2008

Minato Namikaze anime wallpapers

Minato Namikaze also known as Konoha's Yellow Flash was the Fourth Hokage and the father of Naruto Uzumaki. [naruto.wikia]